Thuốc tiêu chảy – Chống cầu trùng cho pet

35,000 VND

Cách sử dụng:

– hòa tỷ lệ 1 giọt dung dịch với 10ml nước

– nhỏ trực tiếp 2-3 giọt, ngày 2 lần

– cho uống khoảng 2-3 ngày đến khi phân vón cục lại thì ngừng hẳn