THỨC ĂN CHÍNH P – FOOD

30,000 VND

LINK SHOPEE:https://bit.ly/2SRJK5S

-Thức ăn hamster dinh dưỡng dành cho các loại hamster

-Thức ăn có nhiều loại thành phần dinh dưỡng như: sâu, hoa quả,yến sữa,kaytee hản sản…

-Thức ăn hơn 20 loại thành phần dinh dưỡng cho hamster

-Túi 400gr

Danh mục: