Nhà ngủ sứ hamster gấu pooh

50,000 VND

Nhà ngủ sứ hamster gấu pooh

Kích thước: 8*8*7.5cm

Màu: xanh dương

Phù hợp: winter white, campell, robo