Dây dắt kèm yếm chó mèo yếm tròn

60,000 VND

Dây dắt kèm yếm chó mèo

– Yếm tròn:

S: chu vi cổ 25 – 40cm  60k

M: chu vi cổ 31 – 48cm 70k

L: chu vi cổ 35 -56cm   90k