Dây dắt kèm yếm chó mèo yếm tam giác

65,000 VND

Dây dắt kèm yếm chó mèo 1 màu

– Yếm tam giác:

S: vòng ngực 33 – 46cm 65K

M: vòng ngực 38 – 55cm 85K

L: vòng ngực 48 – 75cm 110K