Dây dắt kèm yếm cho chó mèo mẫu W yếm tròn

45,000 VND

Dây dắt kèm yếm cho chó mèo mẫu W yếm tròn

– Yếm tròn:

XS: chu vi cổ 23 – 38cm, độ rộng dây 1cm 45k

S: chu vi cổ 26 – 41cm, độ rộng dây 1.5cm 55k

M: chu vi cổ 30 – 50cm, độ rộng dây 2cm    70k

L: chu vi cổ 39 – 60cm, độ rộng dây 2.5cm  80k