Dây dắt kèm yếm cho chó mèo mẫu W tam giác

60,000 VND

Dây dắt kèm yếm cho chó mèo mẫu W tam giác

– Yếm tam giác:

XS: vòng ngực: 30 – 36cm, độ rộng dây 1cm 60k

S: vòng ngực 34 – 44cm, độ rộng dây 1.5cm 70k

M: vòng ngực 44 – 59cm, độ rộng dây 2cm    100k

L: vòng ngực 54 – 76cm, độ rộng dây 2.5cm   110k