Áo chó mèo: áo nỉ mũ adidog

75,000 VND

Áo nỉ mũ adidog cho chó lớn

2XL: vòng cổ 38cm, vòng ngực 55cm, chiều dài lưng 40cm 75K

3XL: vòng cổ 40cm, vòng ngực 59cm, chiều dài lưng 48cm 80K

4XL: vòng cổ 50cm, vòng ngực 64cm, chiều dài lưng 53cm 80K

5XL: vòng cổ 55cm, vòng ngực 69cm, chiều dài lưng 57cm 80K

6XL: vòng cổ 60cm, vòng ngực 74cm, chiều dài lưng 62cm 90K

7XL: vòng cổ 65cm, vòng ngực 79cm, chiều dài lưng 66cm 100K

8XL: vòng cổ 70cm, vòng ngực 83cm, chiều dài lưng 71cm 105K

9XL: vòng cổ 75cm, vòng ngực 87cm, chiều dài lưng 75cm 105K