Bát ăn sứ hamster đầu heo

40,000 VND

LINK SHOPEE : https://shopee.vn/hamsterucung

Bát ăn sứ cho hamster hình đầu heo

Kích thước: 8 x 9 x 3.5cm